Zmiany w zasiedzeniu nieruchomości rolnych

W dniu 5 października 2023 r. weszły w życie zmiany uchylające dotychczasowe ograniczenia dotyczące zasiedzenia własność nieruchomości rolnej.  Uchylony art. 172 § 3 Kodeksu Cywilnego (obowiązujący w okresie od 30.04.2016 r. do 05.10.2023 r.) przewidywał, że nieruchomość rolną (w rozumieniu przepisów ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego) przez zasiedzenie mógł nabyć jedynie rolnik […]