Czy inflacja wpływa na wysokość alimentów?

Przepisy nie przewidują możliwości waloryzacji świadczeń alimentacyjnych. Nie oznacza to, że inflacja nie może mieć wpływu na zmianę wysokości alimentów. Zwiększenie się kosztów utrzymania dzieci, w tym wydatków na wyżywienie, leczenie, szkołę oraz zajęcia dodatkowe powoduje, że wcześniej zasądzone alimenty mogą nie wystarczać. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego […]