Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

Kodeks Postępowania Cywilnego w art. 2161 i 2162 przewiduje obowiązek zapewnienia dziecku możliwości wypowiedzenia się w postępowaniu procesowym w sprawach, które go dotyczą. Wysłuchanie małoletniego zmierza jedynie ustalenia stanowiska dziecka w sprawie i nie stanowi czynności procesowej w postępowaniu dowodowym, zatem nie jest równoznaczne z przesłuchaniem w charakterze świadka. Podobne zasady wysłuchania w sprawach dotyczących […]