Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do niego wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie

Zgodnie z przepisami Ustawy o Policji, które weszły w życie 30 listopada 2020 r., policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Z kolei od 15 sierpnia 2023 r. mają wejść w życie […]

Wyższe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Od 13.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, które zwiększyło limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn. Nie zmieniły się jednak ogólne zasady ich zgłaszania w urzędzie skarbowym.   Zgodnie z obowiązującymi regulacjami określonymi w ustawie o podatku od spadków i darowizn jego wysokość zależy od przynależności do określonej grupy. Nie podlega opodatkowaniu darowizna, której […]