Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie są dla osoby niewinnej przeżyciem, którego skutki odciskają piętno zarówno w sferze psychicznej, jak i nierzadko finansowej. Warto zatem wiedzieć, że polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia w takiej sytuacji. Zgodnie z art. 552 Kodeksu postępowania karnego oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi […]