Przerwanie egzekucji z alimentów bieżących

Bardzo trudno jest przerwać postępowanie egzekucyjne nawet w sytuacji, gdy alimenty płacone są terminowo i w całości. Jednakże nie jest to niemożliwe. Jeden z rodziców, działając w imieniu dziecka, na rzecz którego sąd zasądził alimenty od drugiego rodzica, może w każdej chwili skierować do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego alimentów. Komornik w takiej […]

Popełnienie wykroczenia a wpis do Krajowego Rejestru Karnego

Zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest wykazanie, że jest się osobą niekaraną. Najczęściej wymóg taki stawiany jest przed kandydatami na stanowiska, na które wymagana jest niekaralności lub brak zakazu wykonywania określonego zawodu. Należy wówczas przedstawić zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Ujawnienie skazania za wykroczenie lub przestępstwo określone w ustawie o Krajowym Rejestrze […]

Uratuj swój dom przed utratą z powodu długów!

Galopujące stopy procentowe, inflacja, kryzys gospodarczy, wcześniej pandemia, a teraz wybuch konfliktu zbrojnego to wszystko sprawia, że coraz więcej osób zaczyna mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, w tym opłat, pożyczek a nawet kredytów hipotecznych. Można jednak podjąć działania prawne przewidujące wyjście z tak trudnej sytuacji. Uproszczone postępowanie upadłościowe pozwala dłużnikowi na wyjście z długów, […]