Zasada przyjaznej interpretacji przepisów w kontekście COVID-19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał orzeczenie w sprawie zwrotu dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzenia pracowników w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych wskutek COVID-19. Uznał, że ów zwrot nie stanowi negatywnej przesłanki ponownego ubiegania się o wspomnianą pomoc, uwzględniając zasadę przyjaznej interpretacji przepisów, tj. rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na […]

Zatrudnienie w czasie ciąży a zasiłek

Kobieta, która podejmuje pracę w czasie ciąży, może być praktycznie pewna problemów z wypłatą zasiłku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych często podważa ważność zawartej przez nie w ciąży umowy. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju awansów czy zmian stanowiskowych łączących się z podwyżką.   Najczęściej kobietom będącym w ciąży ZUS zarzuca, że nie świadczyły pracy faktycznie, a ich […]

Restrukturyzacja to najtańsza opcja dla zadłużonego rolnika

Czas pandemii nie był łatwy dla rolników, a dodatkowo szalejące obecnie ceny oraz inflacja nie pozwalają na polepszenie ich losu w najbliższym czasie. Tylko nieznaczna część zadłużonych osób jest w stanie spłacać długi bez opóźnień. Coraz częściej do Kancelarii zgłaszają się rolnicy w zasadzie w ostatniej chwili, czyli z już wszczętą egzekucją oraz z widmem […]