Nieuczciwe pożyczki dla rolników

Jak powszechnie wiadomo przez ostatnie lata rolnictwo oraz rolnicy nie mieli łatwego życia. Susze, powodzie, grad, nieurodzaj. Te okoliczności sprawiły, że znaczna część rolników nadmiernie zaciągała kredyty lub pożyczki, aby tylko ratować swoje gospodarstwa. Wszystko to prowadziło do popadnięcia w spiralę zadłużenia. Część z rolników trafiła w gazetach branżowych lub regionalnych na ogłoszenie firmy pożyczkowej […]

Stalking – kiedy mamy do czynienia z przestępstwem?

Stalking stał się w ostatnich latach coraz częściej występującym zjawiskiem. Zakwalifikowanie konkretnego zachowania jako czynu zabronionego zależy od spełnienia przez sprawcę kilku warunków. Kodeks karny przewiduje możliwość popełnienia tego przestępstwa na dwa sposoby. W pierwszym typie podstawowym stalking polega na uporczywym nękaniu innej osoby lub osoby jej najbliższej, wzbudzającym u niej uzasadnione poczucie zagrożenia lub […]

Ograniczenia w egzekucji przeciwko rolnikowi

W dniu 10.01.2022 r. weszła w życie zmiana Kodeksu Postępowania Cywilnego określająca należące do rolnika zwierzęta oraz przedmioty, które nie podlegają egzekucji przez komornika. Nowelizacja w dużej mierze przenosi do Kodeksu Postępowania Cywilnego zapisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, […]

Upadłość banku

Zgodnie z prawem, upadłość banku może nastąpić, jeżeli według bilansu sporządzonego na koniec okresu sprawozdawczego aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, lub jeżeli bank nie reguluje swoich zobowiązań w zakresie wypłaty tzw. środków gwarantowanych na rachunkach bankowych (obecnie w stu procentach gwarantowane są depozyty do równowartości 100.000 euro). Komisja Nadzoru Finansowego podejmuje w […]

Zdjęcie z fotoradaru nie może być wyłączną podstawą zatrzymania prawa jazdy

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z dnia 25 sierpnia 2021 r. o sygn. II GSK 234/21 stwierdził, iż samo zdjęcie z fotoradaru nie stanowi wystarczającej podstawy do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w sytuacji kwestionowania faktu kierowania pojazdem przez jego właściciela.   Tłem powyższego rozstrzygnięcia by następujący stan faktyczny: Główny Inspektor Transportu […]