Zarząd sukcesyjny – śmierć przedsiębiorcy a dalsze prowadzenie firmy

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym dotyka kwestii dotychczas nieregulowanych, tj. sukcesji firmy prowadzonej przez osobę fizyczną. Celem wprowadzenia tej instytucji jest zapewnienie kontynuacji działalności firmy do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Aby zapewnić ciągłość prowadzenia firmy po śmierci przedsiębiorcy, zarząd sukcesyjny będzie mógł ustanowić sam przedsiębiorca przed śmiercią w drodze wskazania zarządcy sukcesyjnego albo osoby bliskie w […]

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie nowa procedura restrukturyzacyjna, która umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenie sprawnego oddłużenia bez nadmiernej ingerencji sądu. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanowi połączenie rozwiązań przewidzianych w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych, które umożliwiają dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami przy zapewnieniu ochrony przed egzekucją i wypowiedzeniem istotnych umów. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne odwołuje się do postępowania o zatwierdzenie układu uregulowanego w Prawie […]

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

W związku z planami rządu dotyczących objęcia opodatkowaniem CIT spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. spowodowały, że wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy forma spółki komandytowej będzie w dalszym ciągu odpowiednia. Proces przekształcenia rozpoczyna sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami, takimi jak projekt uchwały o przekształceniu, projekt umowy spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe spółki […]