Najistotniejsze skutki upadłości konsumenckiej

Najistotniejsze skutki upadłości konsumenckiej Skutki upadłości konsumenckiej należy rozpatrywać m.in. w odniesieniu do majątku dłużnika, małżeńskich ustrojów majątkowych, zobowiązań, spadków. Ogłoszenie upadłości wywiera określony wpływ na pozostałe postępowania sądowe o zapłatę, a także ogranicza możliwości podjęcia egzekucji. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a majątek upadłego Z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości majątek upadłego staje się tzw. […]

Upadłość jeszcze raz

Bardzo dobrą wiadomością dla wielu dłużników jest możliwość ponownego ubiegania się o oddłużenie w upadłości konsumenckiej nawet, jeśli wcześniej złożony wniosek był oddalony lub doszło do umorzenia postępowania upadłościowego. W stanie prawnym przed ostatnią nowelizacją prawa upadłościowego (do dnia 23.03.2020 r.) oddalenie wniosku o upadłość konsumencką lub umorzenie postępowania z innych przyczyn niż na wniosek […]

Pre-pack w upadłości konsumenckiej

Przygotowana likwidacja w upadłości konsumenckiej (tzw. pre-pack) polega na sprzedaży składników majątkowych o znacznej wartości na warunkach określonych w dodatkowym wniosku. Dzięki instytucji pre-pack wierzyciela są zaspokojeniu w wyższej wysokości, a całe postępowanie może zakończyć się zdecydowanie szybciej. Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe wniosek o pre-pack może zostać złożony przez uczestnika postępowania o ogłoszenie upadłości. […]