Możliwości prawne odwołania się od kary pieniężnej, mandatu nałożonych za niezastosowanie się do obostrzeń związanych z COVID-19

W poprzednim artykule została przedstawiona kwestia sankcji za nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z COVID-19. Niniejszy artykuł zostanie poświęcony kwestii odwołań, sposobów zachowania się, jeżeli jako ukarani nie zgadzamy się z nałożoną karą pieniężną, czy mandatem.   Zacznijmy od mandatu nakładanego przez Policję. W pierwszej kolejności należałoby zacząć od przypomnienia, że w momencie podejmowania […]

Należność pracownika z tytułu ekwiwalentu

Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego ze względu na rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny. W jaki sposób można wyegzekwować go od pracodawcy? Co jeśli na świadectwie pracy zostało napisane, że wypłacono ekwiwalent za zaległy urlop lub że urlop został wykorzystany, a faktycznie tak nie było? Warto na wstępie zaznaczyć, że świadectwo […]

Kary pieniężne i mandaty za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Z uwagi na panującą obecnie na terenie Polski pandemię koronawirusa mają zastosowanie m.in. przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 05.12.2008 r. oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.   Powyższe przepisy nie […]

Koronawirus – wzory dokumentów: zawieszenie spłaty kredytów, o nienaliczanie opłat czynszowych, pismo do kontrahentów

Szanowni Państwo, udostępniamy wzory dokumentów w związku z pandemią Koronawirusa. Wniosek o nienaliczanie opłat czynszowych: wzór pisma czynsz (pobierz doc) wzór pisma czynsz (pobierz pdf) Wzór pisma skierowanego do kontrahentów: wzór pisma do kontrahentów koronawirus (pobierz doc) wzór pisma do kontrahentów koronawirus (pobierz pdf) Wniosek o zawieszenie spłaty leasingu/kredytu: wniosek o zawieszenie spłaty kredytu leasingu […]