Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Co do zasady, w przypadku dziedziczenia ustawowego, małżonek dziedziczy po zmarłym małżonku. Jednakże, można wyłączyć go od dziedziczenia. Art. 940 Kodeksu Cywilnego wskazuje nam, iż : „Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione” Chroni to pozostałych spadkodawców przed sytuacją, w której […]