Zakaz prowadzenie pojazdów – możliwości prawne skrócenia okresu jego stosowania

Zakaz prowadzenia pojazdów jest dotkliwym środkiem karnym, który jest orzekany przez Sądy i wiąże się z popełnieniem czynów zabronionych skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w granicach od 1 roku do nawet 15 lat, przy czym jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod […]

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Udoskonalenie obecnego modelu upadłości konsumenckiej oraz uproszczenie niektórych procedur to zapowiadane cele obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np.: nie ma pieniędzy na zakup […]

Nadzieja dla frankowiczów

Posiadacze kredytów walutowych łatwiej zmienią lub unieważnią umowę. To sedno wyroku TSUE. Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił w czwartek 03.10.2019 r. wyrok w sprawie o kredyty szwajcarskiej walucie tzw. frankowicze. TSUE określił, co wolno w sprawach frankowych, a czego nie. Każda umowa musi być teraz (oczywiście na wniosek konsumenta) indywidualnie przez sąd albo bank „zweryfikowana”. Trybunał […]